իրագործութիւն


իրագործութիւն
իրագործութիւն

Mowradyan 1993: 335 (section 3)

Պիտ. (ed. 1993) p.118. 204. 205. 211. 213. 228. 237. 240

Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

  • ԻՐԱԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0870 Chronological Sequence: 5c, 6c, 8c, 10c, 11c գ. ԻՐԱԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆ πραγματεία negotium. որ եւ ԻՐԱԿՈՒԹԻՒՆ ասի եւ ԻՐԱԿԵՐՏՈՒԹԻՒՆ. Գործողութիւն. գործ. իրք. արարուած. պետք. անցք իրաց. մասլահաթ. ... *Իրագործութիւն ճշմարիտն այգւոյ: Գեդէոնի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱԲԱՐԻ — (րւոյ, րեաց.) NBH 1 0058 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c, 12c ա. Որպէս ծայրագոյն բարի, մի միայն բարի քան զամենայն ինչ. (սեպհականեալ Աստուծոյ եւ աստուածայնոց.) βέλτιστος optimus ... *Ամենաբարի թագաւոր. Պիտ.: *Ոչ յաստուածուստ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱՍՔԱՆՉ — ( ) NBH 1 0067 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 12c, 13c ա. Ամենայնիւ սքանչելի, ամենահրաշ. զարմանագործ. *Ամենասքանչ ելով բնութեամբ. Փիլ.: *Ուրացան զամենասքանչ նշանսն. Կիւրղ. ղկ.: *Ամենասքանչ զօրութեամբն. Լմբ.: *Ամենասքանչ իրագործութիւն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԻՐԱԿԵՐՏՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0870 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 10c, 14c գ. Որպէս Իրագործութիւն. *Յիսկզբան սկսմանէն մինզեւ ցկատարումն իւրական իրակերտութեան յիւրում կացեալ, եւայլն. Անան. եկեղ.: *Ի հաւատարմւթիւն այսոցիկ իրակերտութեանց. Դիոն. թղթ.: *թէ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԻՐԱԿՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0870 Chronological Sequence: 6c, 8c, 10c գ. πραγματεία negotium, actio իրագործութիւն. եւ Իրողութիւն. բան գործք. ... *Ասի իրակութիւն երկար վասն զամանակն բազում գոլ: Եթէ բացատրեսցէ ոք, քանի. ինչ իրակութիւն է, ամանակաւ սահմանեսցէ, տարեւո՛ր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԻՐՈՂՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0873 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 10c, 11c, 14c գ. πραγματεία, πράγμα negotium, res, factio. Իրակութիւն. իրագործութիւն. գործք. արարք. իրք. իր. մասլահաթ, ... *Ի ձեռն ամենայն քահանայականին իրողութեան: Պարունական… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՄԱԿ — I. (ի, աց.) NBH 2 0015 Chronological Sequence: Early classical, 5c ա.գ. եբր. խում. Համակեալն ʼի գոյն խառն ընդ սպիտակ եւ ընդ սեաւ. գորշախայտ. ... *Զամենայն արօտական զհամակ յօդեաց: Զամենայն համակս յօդեաց. Ծն. ՟Լ. 32. 35: *Եթէ ծնանիցին սպիտակս եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՆԴԵՐՁԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0041 Chronological Sequence: Early classical գ. πράγμα opus, negotium. Գործաւորութիւն. իրագործութիւն. ծառայութիւն. բան գործ. ... *Յորդւոցն իսրայէլի ոչ ետ սողոմոն ʼի հանդերձաւորութիւն. ՟Գ. Թագ. ՟Թ. 22 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀՐԱՇԱԼԻ — (լւոյ, լեաց.) NBH 2 0134 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 10c, 11c, 13c ա. θαυμάσιος, θαυμαστός mirus, mirificus, miraculosus, stupendus. Սքանչելի. արժանի հրաշանալոյ, եւ հրաշիւք լի. սխրալի. գերագոյն. աննման. վսեմ. եւ Անակնունելի.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՔԱՋԱԲԱՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0982 Chronological Sequence: 6c, 12c գ. καλοκαγαθία, εὑήθεια probitas, integritas, innocentia, simplicitas. Անստգիւտ բարութիւն. բարութիւն. քաջալաւութիւն. բարելաւութիւն. լաւաբարոյութիւն. *Զքաջաբարութիւն՝ պատուեցին՝ (առաքինիք): Աստուածոյ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.